Algemene voorwaarden Jos Arts Coach en Inspirator      

  1. Zoals in de offerte vermeld staat geldt voor zakelijke trajecten een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Voor particulieren is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum. Particulieren kunnen ook direct na de bijeenkomst het afgesproken bedrag pinnen of contant betalen
  2. Elke activiteit kent een eigen betalings- en annuleringsregeling. Deze staat altijd vermeld bij de bevestigingsmail of bij de gemaakte offerte. Bij de reguliere Advies- en Coachingstrajecten geldt dat afspraken 24 uur vóór de start geannuleerd of verzet kunnen worden. Als dat niet gebeurt dient u de kosten ervan te betalen.
  3. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Jos Arts Coach en Inspirator is geheel op eigen risico. Jos Arts Coach en Inspirator is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van deelname aan een activiteit georganiseerd door Jos Arts Coach en Inspirator.
  4. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van psychische problemen en/of onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut, zijn verplicht dit bij aanmelding duidelijk aan te geven. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de activiteit mogelijk en/of wenselijk is.
  5. Jos Arts Coach en Inspirator houdt zich te allen tijde aan de geheimhoudings-plicht, maar behoudt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder naam en toenaam van personen.
  6. Publicaties van Jos Arts Coach en Inspirator in de vorm van schriftelijke content en foto’s met teksten mogen met bronvermelding vrij gebruikt worden. Zoals dit is opgenomen in de Auteurswet. Foto’s waar deelnemers op staan zijn door mij met toestemming geplaatst en mogen niet worden gebruikt.
  7. Tijdens de Workshops, Lezingen en Inspiratiereizen kunnen foto’s gemaakt worden. Met uw akkoord op deze algemene voorwaarden, geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn. Er zal overigens altijd vooraf toestemming aan u gevraagd worden of deze op social media of op www.josarts.nl geplaatst mogen worden.